Avlegård Grundejerforening
af 16. juni 1965
 
 
Foto: Berit Aagesen 

Orientering

Snerydning og glatførebekæmpelse - Vinterregulativ fra Gribskov Kommune »

Ordinær generalforsamling 2012 - Søndag den 17. juni 2012 kl. 10.00, Vejby Forsamlingshus. Der gøres opmærksom på vedtægterne § 6: "Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen være indsendt skriftligt ved anbefalet brev til formanden for bestyrelsen og være denne i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen". Læs beretning og regnskab

Bygge nyt hus – tilbygning/ombygning »

Nyhedsbrev marts 2009 »
Nyhedsbrev januar 2007 »
Ordensregler »
Haveaffald
Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald m.v. i byzonen og i sommerhusområder, se nærmere her »
Beskæring mod vej og fortov »
Strandlygårds trappe »